Detta är också teknik
Aktuellt, Nätverksmöte
Detta är också teknik

Detta är också teknik fredagen 26 april.

En dag för alla elever i åk 8 på Dackeskolan som precis har varit ute på sin första PRAO och på allvar har börjat fundera kring sitt gymnasieval.
Det rör sig om totalt 91 elever som ska på företagsbesök, lära sig om teknik i största allmänhet, besöka Wasaskolan och när möjligt prova på/testa olika tekniska moment.

Målet med dagen
• Att flera får intresse för teknik
• Att flera förstår vad man kan bli om man läser teknik
• Att detta blir en återkommande dag.

Schema för dagen
8:30 30 minuters gemensam samling på Dacke med praktiska informationer med 10 minuters föreläsning.
9:00 Gå / cykla till första företag
9.30-10:30 Första företagsbesök
10:30 Gå / cykla till nästa företag. Eleverna får frukt/dryck att äta/dricka på vägen.
11:00-12:00 Andra företagsbesök
12:00 Gå / cykla till Wasaskolan
12:30-13:00 Lunch på Wasaskolan
13:15 Samling i aulan på Wasa och sedan fokus på några av de olika saker som elever på teknikprogrammet och industriprogrammet arbetar med under sin utbildning.
Industriprogrammet
I industriverkstan kommer eleverna på industriprogrammet att visa hur det går till att arbeta med svets, fräs och svarv samt visa vilka olika sorters arbeten och produkter som är möjliga att göra i de olika maskinerna. Det kommer att finnas något enklare svetsarbete att testa på för besökarna. Några av eleverna i åk 3 visar upp sina gymnasiearbeten.

Teknikprogrammet
På teknikprogrammet kommer det att göras kemilaborationer utomhus, fysikexperiment med olika uträkningar, CAD-stuga med 3D-skrivare och en simuleringstävling.

Rent praktiskt (för deltagande företag)
Du kommer få besök av två grupper. En kl. 9.30-10.30 och en kl. 11.00-12.00. Alla elever besöker två företag.

Innan besöket ges eleverna en introduktion till teknik på skolan. Detta ansvarar studie- och yrkesvägledarna på Dackeskolan och Wasaskolan för. (Ulla Andersson och Anna Trautman).

Under besöket berättar ni om företaget generellt och hur teknik är en viktig del av arbetet. Det är jättebra om eleverna kan prova på något praktiskt men det är inget krav.

Lite ”tungt” formulerat handlar teknik om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Samtidigt bidrar ny teknik till ett mer hållbart samhälle.
Det blir enklare att förstå när man besöker ett företag. Har du både äldre och nyare maskiner kan eleverna se utvecklingen – eller du kan jämföra genom att beskriva hur man jobbade innan.

Tekniska utbildningar väljs bort av nästan hälften av befolkningen! Tjejerna. Det är ett problem men också en enorm potential.
Ställer man frågan till ungdomar om de tycker om att lösa problem – eller att klura och analysera svarar även många av tjejerna ja. Då är teknik ett bra ämne för de.

De flesta av ni som kommer träffa eleverna är män. Tänk gärna på att för tjejer är det sällan tekniken i sig som står i centrum. De är oftast mer intresserade av hur tekniken kan användas för att uppnå andra syften, exempelvis för att tackla klimatförändringarna eller lösa (andra) verkliga problem.

Detta är första gången vi genomför en dag med fokus på teknik, men målet är att det blir en återkommande dag. Vi kommer därför att kontakta dig igen kring en utvärdering av dagen.

Att tänka på när du pratar med målgruppen högstadieelever
• De orkar inte lyssna så länge utan att få röra på sig eller göra något mer aktivt
• Bjud på dig själv och skapa en god stämning, var gärna lite personlig utan att vara privat
• Använd ett enkelt språk och gå inte in på för svåra detaljer (om det inte kommer frågor om detaljer)
• De kan se ointresserade ut trots att de lyssnar och tar in det som sägs

Tack för att du är med och ökar intresset för teknik!

 

Kontakta

Information

2024-04-26
Flera företag och Wasaskolan

Kontaktperson

Rulla till toppen