Årsmöte Vi Företagare
Årsmöte Vi Företagare

Kallelse till föreningsstämma

Tisdag 16 april 2024 kl.10.00

Korpalycka Fastighets, Storgatan 45 A

 

Dagordning föreningsstämma

 

 • 1. Val av ordförande på stämman
 • 2. Val av sekreterare på stämman
 • 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 • 4. Val av två justeringspersoner
 • 5. Fråga om kallelse skett rätt
 • 6. Fastställande av dagordning
 • 7. Styrelsens årsredovisning
 • 8. Revisionsberättelse
 • 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 • 10. Beslut i anledning av vinst eller förlust
 • 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Fastställande av medlems och serviceavgifter
 • 13. Fastställande av arvoden
 • 14. Val av styrelsen och suppleanter
 • 15. Val av revisorer
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Motioner eller ärenden som hänskjutits av styrelsen
 • 18. Övriga ärenden
 • 19. Stämmans avslutande

Anmäl dig till kontor@viforetagare.com senast 11 april. Vi bjuder på kaffe och fralla.

Varmt välkommen!

 

Styrelsen, Vi Företagare i Tingsryds kommun

Kontakta

Information

2024-04-16
10:00
Korpalycka Fastighets, Storgatan 45 A

Kontaktperson

Rulla till toppen