Attraktivitet skapas inte bara av kommunen men också av oss som verkar och bor här.

Attraktivitet är viktigt – inte bara för besöksnäringen men också för att kunna behålla nuvarande invånare och för att locka nya. En vacker natur räcker inte – det måste även finnas saker att göra, sysselsättning, bra skolor och attraktivt boende.

Vi Företagare ser det som vitalt att antalet arbetsföra i Tingsryds kommun ökar. Därmed får kommunen ekonomi att upprätthålla en kommunal service i alla kommundelar. Samtidig bidrar ökad inflyttning till kompetensförsörjning och nyetableringar.

Antalet invånare i Tingsryds kommun har ökat de senaste åren, men ett stort antal personer (1949 personer år 2021) pendlar fortsatt till sitt arbete i Tingsryds kommun. Vi vet att de som bor nära jobbet typisk är en stabilare arbetskraft och med dagens pendlingskostnader är risken stor att man letar jobb på hemmaplan. När Vi Företagare nyligen i en enkät frågade inpendlarna ”Vad skulle få dig att flytta till Tingsryds kommun?” visade svaren att bra boende och, än viktigare, att bra skolor är avgörande för inflyttning. Svaren visade också att många inte har kunskap om vilka möjligheter som finns i kommunen.

Här kan vi hjälpas åt att löpande informera redan anställda om vad som finns och vad som händer i Tingsryds kommun.

 

Livskvalité

Vi har många duktiga aktörer inom besöksnäringen men vi borde kanske istället prata om caféer, restauranger, övernattningsställen, besöksmål, evenemangsanordnare och butiker som aktörer inom ”livskvalitetsnäringen”.

Det är ju så att det som är attraktivt för besökare samtidigt förser oss som redan bor här med livskvalitet. Dessutom gör besöksnäringen att människor får en relation till Tingsryds kommun, vilket kan gynna inte bara företag med rekryteringsbehov men också kommunen som har stort behov av bland annat lärare och sköterskor.

Innan pandemin deltog Vi Företagare i ett pilotprojekt finansierat av Tillväxtverket. Syftet var att undersöka hur industriföretagen kan samverka med besöksnäringen. Här finns mer att göra. Om industriföretagen nyttjar lokala – och oftast unika – övernattningsställen och restauranger när man har kundbesök kan det både bidra till att förlänga säsongen i branschen men också till att besökaren minns företaget som unikt. Samtidigt kan en ökad efterfrågan bidra till att vi får fler restauranger och fler övernattningsställen med hotellstandard.

Ett viktigt steg är att lyfta vad som finns på hemmaplan. På kommunens hemsida www.visittingsryd.se ser du både evenemang, shoppingmöjligheter, aktiviteter, matställen och besöksmål.

 

Boende

Pandemin ändrade på mycket – också på möjligheten att jobba hemifrån. Med bra internetuppkoppling på de allra flesta platserna och med smidiga möjligheter till flyg eller tåg till större städer ligger Tingsryds kommun bra till.

Här har du goda förutsättningar för att lyckas med livspusslet, men i dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda tillräckligt med boende. Det måste vi ändra på. Vi Företagare vill att kommunen detaljplanerar för attraktiva tomter (för hus och lägenheter) och att de bygger fler bostäder. Dessutom måste vi tillsammans med kommunen se över möjligheterna för och utmaningarna med att bygga nytt.

 

Vilken bild visar vi?

Ett tema vi jobbar med är ”Bilden av oss”. Vad är det vi visar upp på hemsidor eller när vi annonserar nya tjänster? Vad är effekten när bilder av landsbygden oftast visar vackra vyer, men inga människor, till skillnad från bilder av staden som oftast representerar möten mellan människor? Känner mottagaren igen sig? Vi lär oss bland annat av ett projekt i Jämtland / Härjedalen. Målet är att sätta fokus på hur vi tillsammans kan sätta Tingsryds kommun på kartan som en attraktiv plats som är det rätta valet för nyetableringar, bostadsbyggande och inflyttning. Här är arbetet med attraktiva bostäder och bra skolor mycket viktigt. Vi vill presentera Tingsryd i bild som en kommun där människor möts för att gemensamt skapa värde.

Vi Företagare är aktiva på LinkedIn, Facebook och Instagram. Här delar vi bland annat positiva historier och lediga tjänster. Varje december månad berättar vi via Vi Företagares Bizz-nisse om fina evenemang, duktiga företagare och spännande möten. Det är ett sätt för oss att berätta om föreningens arbete och samtidigt sätta fokus på något av allt det som gör Tingsryds kommun till ett attraktivt ställa att bo, verka och leva.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen